FAQ

Debata občanů nabízí všem účastníkům příležitost vyjádřit názory na konkrétní téma. Účastník obdrží před debatou e-mail s informacemi, aby si mohl ujasnit svůj pohled. V průběhu debaty se poté zapojí do 6 různých diskusí s dalšími účastníky; svůj konečný názor týkající se jednotlivých diskusí vyjádří osobním a anonymním hlasováním. Diskuse budou moderovány, aby se všichni účastníci cítili uvolněně. Podmínkou účasti nejsou žádné konkrétní znalosti. 

Evropská kosmická agentura pořádá tuto debatu občanů ve 22 zemích v Evropě jako ztělesnění myšlenky, že v roce 2016 by vesmírné programy a rozhodovací procesy, související s těmito programy, měly být obohaceny o představy občanů. Evropská kosmická agentura provede analýzu všech příspěvků občanů a použije je jako zdroj informací a inspirace při tvorbě budoucích vesmírných programů a své strategie. Účastníci budou o výsledcích debaty informováni.

Ano, jste! Podmínkou účasti nejsou žádné konkrétní znalosti. Před debatou obdržíte prostřednictvím internetu informace. A budete celý den diskutovat s ostatními účastníky. Každý přichází se svými vlastními zkušenostmi, které jsou více či méně vzdáleny tématům v oblasti vesmíru – a právě proto je to zajímavé!

Obdržíte email potvrzující vaší účast.

Potvrzení bude zasláno nejpozději v týdnu od 5. září z této emailové adresy: citizensdebate@tc.cz

Budete vyzváni k potvrzení své účasti. Pokud jste nezletilý, budete potřebovat doložit souhlas jednoho z rodičů (viz vzor ve všeobecných podmínkách účasti).

Protože je počet účastníků na jednu místnost omezen, je naší prioritou sestavit skupinu reprezentující rozmanitost populace. Proto se v závislosti na počtu přihlášek může stát, že budeme muset na základě seznamu zaregistrovaných osob provést výběr účastníků. Jestliže nebudete vybráni, neznepokojujte se: Nemá to nic do činění s kvalitou vaší přihlášky. V takovém případě, a pokud jste s touto možností souhlasili, vás budeme v budoucnu informovat o jednotlivých fázích debaty. Budete se moci rozhodnout uspořádat debatu v místě svého bydliště, při které využijete materiály, jež vám poskytneme. 

Ano, sdílejte prosím se svými známými tento odkaz: http://citizensdebate.space. Zúčastnit se může každý; nejsou vyžadovány žádné konkrétní znalosti o vesmíru. Může se ovšem stát, že v závislosti na počtu přihlášek budeme muset provést výběr účastníků (viz předchozí odpověď).

Oběd v průběhu debaty bude zajištěn, stejně tak přestávky na kávu. 

Nemusíte bydlet ve městě, kde se koná debata, ale mějte na paměti, že odpovídáte za úhradu všech výdajů, které vám vzniknou v souvislosti s účastí na debatě (doprava, hlídání dětí a podobně). Pro účastníky bude zajištěn pouze bezplatný oběd. Pokud se nebudete moci zúčastnit, budete informováni o výsledcích a budete se moci, pokud budete chtít, ujmout organizace místní alternativní debaty.

Při registraci k účasti budete vyzváni, abyste organizačnímu týmu sdělili své případné zvláštní požadavky. Uděláme maximum pro to, abyste se cítili pohodlně. V případě potřeby se s vámi spojíme. 

Zájemci o účast se mohou zaregistrovat na webu: http://citizensdebate.space
Rádi bychom vás informovali, že v rámci každé země bude proveden výběr účastníků s cílem zohlednit rozmanitost dané země. Tým organizátorů zajistí rozmanitost diskusního panelu na základě sociodemografických kritérií, jako jsou věk, pohlaví, zeměpisná poloha, profese a podobně. 
Výběr účastníků bude záviset na kapacitě místa konání konkrétní debaty. 

Poznámka: Účastníkům musí být aspoň 16 let. Účastníci ve věku od 16 do 18 let musejí doložit souhlas svých rodičů s účastí v debatě.

Pokud budete vybráni k účasti, obdržíte potvrzení e-mailem. Budete vyzváni, abyste svou účast během 24 hodin emailem potvrdili.

Jste dobrovolným účastníkem debaty občanů. Touto dobrovolnou účastí souhlasíte s tím, že se jeden celý den zapojíte do diskuse a sdělíte své názory na nastolená témata. Pro kvalitu debaty je nutné, aby účastníci setrvali na místě celý den. Debata občanů na téma Vesmír pro Evropu funguje plně na účastenském principu. To znamená, že každý účastník přispívá k průběhu debaty od jejího počátku až do konce. Nebude možné se k debatě připojit během dne. Pokud by se nějaký účastník rozhodl debatu opustit, byla by tím omezena rozmanitost diskusí a bohatost debaty. Prosíme vás, abyste se na místo konání dostavili 15 minut před zahájením debaty (chceme vás řádně uvítat a zajistit, abyste byli pohodlně usazeni). 

Jestliže se vaše plány změní, informujte prosím bez zbytečného odkladu o změně situace organizátory. Organizátoři tak budou moci pozvat jiného účastníka, který vás nahradí, čímž se předejde nenaplněné kapacitě místnosti. 

Hlídání dětí není zajištěno. 
Celodenní debata není vhodná pro malé děti; jedná se ale o vaše vlastní rodičovské rozhodnutí. Miminka jsou vítána. Za děti a péči o ně odpovídají jejich rodiče, kteří se účastní debaty.