Evropská kosmická agentura organizovala první debatu občanů o vesmíru

"Debata občanů o vesmíru pro Evropu je jedinečnou - skutečně první - veřejnou konzultací, kterou Evropská kosmická agentura zorganizovala ve všech státech, jež jsou členy ESA. Více než 1600 občanů, vybraných se záměrem zajistit sociodemografickou rozmanitost v rámci jednotlivých zemí, celý den debatovalo o záležitostech týkajících se vesmíru. Aby mohlo být 22 výsledných zpráv na národní úrovni shrnuto do jedné celoevropské zprávy, všechny debaty probíhaly dle stejných pokynů a všichni účastníci odpovídali na stejné otázky.

Evropská kosmická agentura tuto debatu pořádala, protože měla zájem oslovit nezúčastněné lidi, kteří se tímto způsobem mohli podílet na její budoucí orientaci a formovat její strategii. Pro ESA je klíčové zapojit více osob, zejména z řad běžných občanů, do rozhodnutí, která budou reagovat na společenské otázky, zpřístupní jim vesmír a ovlivní příští generace prostřednictvím vesmírných inovací, průzkumu a mezinárodní kosmické spolupráce."

Background image

Debata v Praze

10. září 2016 se téměř 100 občanů z celé České Republiky setkalo v Praze, aby debatovalo o vesmíru, jeho výzkumu, kontrole vesmírného zněčištění a podobných tématech. Ve velmi přátelské atmosféře se diskutovaly vize řadových občanů a krystalizovaly jejich priority v oblasti budoucnosti výzkumu vesmíru. Podobně se ve stejný den sešli občané v ostatních 22 členských státech Evropské kosmické agentury, aby vyjádřili svůj hlas a přispěli k zaměření evropského vesmírného programu. Účastníky přivítal vládní zmocněnec pro jednání s ESA Karel Dobeš, který vysvětlil dnešní přístup a pozici ČR a následně rovněž poděkoval přítomným za podporu českého zapojení do ESA. Videopřenosy zprostředkovaly přítomným vstupy z debaty ve Finsku, z cenrály ESA v Paříži, zejména s francouzskou populární astronautkou Claudií Haigneré, ale i s Janem Woernerem, generálním ředitelem ESA. Národním organizátorem debaty bylo Technologické centrum AV ČR se svými partnery z MD ČR a agentury CzechInvest.

Background image

Výsledky

Na webu můžete nalézt výsledky otázek (kvantitativní analýza) jak pro Evropu tak pro ČR. Je možné výsledky filtrovat podle věku, pohlaví, povolání nebo míry znalosti vesmírné problematiky. Na příklad v České Republice, na otázku: "Kolik toho víte o průzkumu a využití vesmíru?" odpovědělo 79% účastníků, že se o vesmír zajímají a pravidelně si o něm vyhledávají informace, zatímco v celé Evropě to bylo pouze 68% všech účastníků.

Background image

Chcete zorganizovat "alternativní debatu" ve své škole, klubu, vysoké škole…

Dokumenty použité při realizaci debaty jsou dostupné ve všech jazycích 22 členských států ESA. Zveme vás ke stažení časopisu, videí a prezentací debaty a jejich využití při organizaci vaší vlastní debaty nebo jako informačního materiálu. Dostupný je rovněž: Manuál k organizaci vaší vlastní debaty.

The Technology Centre of the CAS supports the participation of the Czech Republic in the European Research Area, prepares analytical and conceptual studies for research and development, performs international technology transfers and supports the creation and development of innovation businesses.

http://www.tc.cz/en

Debata občanů: hlavní kroky