Evropská kosmická agentura organizovala první debatu občanů o vesmíru

"Debata občanů o vesmíru pro Evropu je jedinečnou - skutečně první - veřejnou konzultací, kterou Evropská kosmická agentura zorganizovala ve všech státech, jež jsou členy ESA. Více než 1600 občanů, vybraných se záměrem zajistit sociodemografickou rozmanitost v rámci jednotlivých zemí, celý den debatovalo o záležitostech týkajících se vesmíru. Aby mohlo být 22 výsledných zpráv na národní úrovni shrnuto do jedné celoevropské zprávy, všechny debaty probíhaly dle stejných pokynů a všichni účastníci odpovídali na stejné otázky.

Evropská kosmická agentura tuto debatu pořádala, protože měla zájem oslovit nezúčastněné lidi, kteří se tímto způsobem mohli podílet na její budoucí orientaci a formovat její strategii. Pro ESA je klíčové zapojit více osob, zejména z řad běžných občanů, do rozhodnutí, která budou reagovat na společenské otázky, zpřístupní jim vesmír a ovlivní příští generace prostřednictvím vesmírných inovací, průzkumu a mezinárodní kosmické spolupráce."

Image

Vaše účast:

  • poskytne vize, odlišnou perspektivu a originální informace osobám s rozhodovacími pravomocemi,
  • umožní ESA velmi kvalitní a demokratické zohlednění širší škály veřejných připomínek a očekávání a odhalení potenciálních kontroverzních, neznámých a podceňovaných témat,
  • zlepší vzájemné předávání poznatků mezi občany a ESA,
  • podpoří lepší porozumění vesmírným záležitostem a posílí důvěru veřejnosti v rozhodnutí ESA.
A především, bude to zábava a inspirace! Setkáte se v přátelské atmosféře s malou skupinou osob a budete diskutovat o fascinujících tématech."

1

Zaregistrujte se

Registrace bude ukončena 4. září 2016 ve 23:00 hodin

2

Zapojte se

Jedná se o celodenní akci

3

Diskutujte

Společně s dalšími občany budete středem diskuse. Zlatým pravidlem je „mluvit a naslouchat".

4

Buďte v kontaktu

Obdržíte informace o globálních a národních výsledcích a o analýze debaty. Kluby, učitelé a nevládní organizace obdrží výzvu k uspořádání alternativních debat.
Background image

Chcete zorganizovat "alternativní debatu" ve své škole, klubu, vysoké škole…

Dokumenty použité při realizaci debaty jsou dostupné ve všech jazycích 22 členských států ESA. Zveme vás ke stažení časopisu, videí a prezentací debaty a jejich využití při organizaci vaší vlastní debaty nebo jako informačního materiálu. Dostupný je rovněž: Manuál k organizaci vaší vlastní debaty.

The Technology Centre of the CAS supports the participation of the Czech Republic in the European Research Area, prepares analytical and conceptual studies for research and development, performs international technology transfers and supports the creation and development of innovation businesses.

http://www.tc.cz/en

Debata občanů: hlavní kroky

Background image

Chcete uspořádat „alternativní debatu" ve své škole, klubu, na univerzitě…

Od 10. září budou všechny materiály, sloužící k organizaci debaty, k dispozici ke stažení na internetu. Budete mít možnost o své akci informovat ESA.

Odpočet