FAQ

En borgerdebat giver hver deltager muligheden for at udtrykke sin mening om et bestemt emne. Forud for debatten modtager hver deltager information via email til at understøtte sit eget standpunkt. Under debatten vil vedkommende sammen med andre deltagere indgå i 6 forskellige drøftelser og udtrykke sine endelige holdninger gennem en personlig og anonym afstemning. Drøftelser vil være styret med henblik på, at hver deltager føler sig til tilpas. Der kræves ingen særlig viden for at deltage.
Den europæiske rumorganisation igangsætter denne borgerdebat i 22 europæiske lande ud fra tanken om, at rumprogrammer og beslutningsprocessen vedrørende disse programmer i 2016 skal være inspireret af borgernes visioner. Den europæiske rumorganisation vil analysere alle borgernes bidrag og anvende dem som dele af information og inspiration i udarbejdelsen af fremtidige rumprogrammer og som input for dens strategi. Deltagerne vil blive informeret om debattens resultater.
Ja, du er! Der kræves ingen særlig viden for at deltage. Du vil modtage information forud for debatten via internettet. Og du vil debattere med de andre deltagere en hel dag. Enhver kommer med hans/hendes egen erfaring, direkte eller indirekte relateret til emner om rummet, og det er præcis derfor, det er interessant!

Du vil modtage en email, der i detaljer bekræfter din deltagelse. Den bekræftelse vil blive afsendt senest omkring den 5. september fra følgende adresse: sl@coworkingodense.dk Du vil blive bedt om at bekræfte med din accept.

Hvis du er mindreårig, er det nødvendigt med en forælders tilladelse (se eksempel i de generelle betingelser for deltagelse).

Eftersom antallet af deltagere i hvert lokale er begrænset, er det en prioritet at sikre, at gruppen repræsenterer befolkningens forskellighed. Derfor kan det, alt afhængig af antallet af tilmeldinger, blive nødvendigt, at vi udvælger deltagere på listen af de personer, der har tilmeldt sig. Så skulle du ikke blive udvalgt, skyldes det ikke kvaliteten af din ansøgning. Skulle det ske, og hvis du har indvilget i denne mulighed, vil vi holde dig informeret om de forskellige stadier af debatten, og du kan overveje at arrangere en lokal debat med materiale, vi stiller til rådighed for dig.
Ja tak, del venligst dette link med dit netværk: http://citizensdebate.space. Enhver kan deltage og du behøver ikke at have noget særligt kendskab til rummet. Dog kan vi få brug for at udvælge deltagere afhængigt af antallet af ansøgere (se forrige svar).
Der vil være frokost og kaffepauser i løbet af debatten.
Det er ikke et krav, at du bor i den by, hvor debatten afholdes, men vær opmærksom på, at du er ansvarlig for alle de udgifter, du har i forbindelse med at deltage i debatten (transport, børnepasning etc.). Frokosten er det eneste, som deltagerne modtager gratis. Kan du ikke deltage, bliver du informeret om resultaterne, og hvis du ønsker det, kan du tage initiativ til at arrangere en tilsvarende debat lokalt.
Når du tilmelder dig for at deltage, vil du blive opfordret til at informere teamet bag arrangementet om dine særlige behov. Vi vi gøre vores bedste for at imødekomme dine behov og kontakte dig derom, såfremt det er nødvendigt.

Interesserede deltagere kan tilmelde sig via hjemmesiden: http://citizensdebate.space
Vi vil gerne oplyse dig om, at der vil blive foretaget en udvælgelse af personer fra hvert land for at repræsentere landets mangfoldighed. Teamet bag organisationen vil opnå denne forskellighed i panelet ud fra sociodemografiske kriterier såsom alder, køn, geografisk placering, beskæftigelse, etc.
Udvalget af deltagere vil være baseret på det antal af deltagere, som stedet for mødet kan rumme.

N.B: deltagere skal være over 16 år. Deltagere mellem 16 år og myndighedsalderen skal kunne bekræfte deres forældres tilladelse til at deltage i debatten.

Du vil modtage en email, der bekræfter, at du er udvalgt. Du vil blive bedt om at bekræfte din deltagelse per email inden for 24 timer.
Du deltager som frivillig i borgerdebatten; på frivillig basis indvilger du i at være en del af en heldagsdebat og dele dine holdninger om de emner, der bliver taget op. For at sikre en optimal debat, er det påkrævet, at deltagerne bliver hele dagen. Borgerdebatten om Space for Europe kræver fuld deltagelse. Det betyder, at enhver deltager vil bidrage til diskussionen helt fra starten af debatten og til dens afslutning. Der er ikke mulighed for at "springe ind" i debatten i løbet af dagen. Hvis en deltager beslutter sig for at "springe ud", nedbringer det mangfoldigheden i diskussionerne samt debattens værdi. Vi vil bede dig om at møde 15 minutter før, debatten går i gang (vi ønsker at give dig en god velkomst og sikre, at du befinder dig godt på din plads).
Hvis dine planer har ændret sig, så vil vi bede dig om, at du informere arrangørerne om din nye situation så hurtigt som muligt. Dette gør det muligt for dem at invitere en anden deltager og undgå, at der er en tom plads i gruppen.
Der kan ikke tilbydes børnepasning. 
Heldagsdebatterne er ikke egnede for børn, dog er det naturligvis din beslutning 
som forælder. Spædbørn er velkomne. Forældre, der deltager i debatten, er ansvarlige for pasning af deres børn.