Den Europæiske Rumorganisation har organiseret den første Borgerdebat

"Borgerdebatten om rummet for Europe var en unik - og den første af sin slags - høringen arrangeres i hver medlemsstat af Den europæiske rumorganisation. For at afspejle den sociodemografiske mangfoldighed i hvert land var der udvalgt over 1600 borgere, som på et heldagsmøde vil debattere emner om rummet. For at kunne forene de 22 landes resultater samlede man konklusionerne till én europæisk rapport, vil alle debatterne følgde de samme anvisninger og svarede på de samme spørgsmål.

Den Europæiske Rumorganisation afholdt denne debat med det formål at involvere nye aktører i udviklingen af dets fremtidige perspektiv og strategiudvikling. Det er vigtigt for organisationen at involvere flere aktører, navnlig borgere, i beslutninger, der har samfundsmæssige udfordringer, gøre rummet til noget tilgængeligt, samt påvirke kommende generationer gennem rum-innovation, forskning og internationalt rumsamarbejde."

Image

Din deltagelse vil :

  • Give et anderledes perspektiv og reel information til beslutningstagere baseret på borgeres visioner.
  • Muliggøre ESAs høje kvalitet, demokratiske forvaltning for at gengive et bredere spektrum af offentlighedens meninger og forventninger og identificere mulige omstridte, ukendte eller undervurderede emner.
  • Øge gensidig læring mellem borgere og ESA.
  • Skabe større forståelse af emner om rummet og styrke offentlig tillid og tiltro til ESAs beslutninger.
Og ikke mindst vil det være sjovt og inspirerende! Du vil mødes med en lille gruppe mennesker og debattere fascinerende emner i en venskabelig atmosfære.

1

Tilmelding

Tilmeldingen lukker den 4. september 2016 kl. 23:00

2

Deltag

Det er en heldagsoplevelse og forpligtelse.

3

Debattér

Du vil være i centrum for debatten sammen med andre borgere. Den gyldne regel er "tal og lyt".

4

Bevar kontakten

Du vil blive holdt orienteret om globale og nationale resultater og analyser af debatten. Klubber, lærere og NGOer vil blive inviteret til at kopiere debatten.
Background image

Du vil organisere en tilvarende debat i din skole, klub, universitet,…

Dokumenterne der bruges i debatten er tilgængelige på alle sprog fra alle de 22 europesiske lande som er medlem af ESA. Vi inviterer dig at downloade magazinet, videoer of præsentationer af debatten og bruge det til at organisere din egen debat eller som informationsmateriele. Også tilgængelig: en guide til at organisere din egen debat.

Borgerdebat: Hovedpunkter

Background image

Ønsker du at arrangere en "kopi debat" på din skole, i din klub, på dit universitet…

Fra den 10. september vil alt materiale vedrørende arrangement af debat være tilgængeligt online til nedhentning. Det vil være muligt at informere ESA om denne begivenhed.

Nedtælling