Den Europæiske Rumorganisation har organiseret den første Borgerdebat

"Borgerdebatten om rummet for Europe var en unik - og den første af sin slags - høringen arrangeres i hver medlemsstat af Den europæiske rumorganisation. For at afspejle den sociodemografiske mangfoldighed i hvert land var der udvalgt over 1600 borgere, som på et heldagsmøde vil debattere emner om rummet. For at kunne forene de 22 landes resultater samlede man konklusionerne till én europæisk rapport, vil alle debatterne følgde de samme anvisninger og svarede på de samme spørgsmål.

Den Europæiske Rumorganisation afholdt denne debat med det formål at involvere nye aktører i udviklingen af dets fremtidige perspektiv og strategiudvikling. Det er vigtigt for organisationen at involvere flere aktører, navnlig borgere, i beslutninger, der har samfundsmæssige udfordringer, gøre rummet til noget tilgængeligt, samt påvirke kommende generationer gennem rum-innovation, forskning og internationalt rumsamarbejde."

Background image

Debatten i Odense

Den 10. september 2016 næsten 100 borgere fra hele Danmark samlet i Odense med et fælles mål: debattere om videnskab, udforskning af rummet eller rumaffald management. I en venlig atmosfære, diskuterede de disse spørgsmål til at tegne en borger vision af plads og til at definere prioriteterne for fremtidens rumaktiviteter, som de ser det. En berigende dag i Odense, som i hver af de 22 ESA medlemsstater, hvor debatten blev organiseret på samme dag, efter nøjagtig den samme metode. Offentlige personer såsom viceborgmester Steen Møller sluttede at overvære debatterne og opmuntre deltagerne. Coworking Odense under ledelse af Steffie Limère var den lokale arrangør af Odense debatten.

Background image

Resultater

Du kan konsultere på hjemmesiden alle resultaterne af de multiple-choice-spørgsmål (kvantitative resultater) for Europa og land per land. Du kan også bruge filtre at konsultere resultater. Filtrene vedrører kategorier af alder, køn, erhverv eller niveauet af viden om rummet erklæret af deltagerne.

Background image

Du vil organisere en tilvarende debat i din skole, klub, universitet,…

Dokumenterne der bruges i debatten er tilgængelige på alle sprog fra alle de 22 europesiske lande som er medlem af ESA. Vi inviterer dig at downloade magazinet, videoer of præsentationer af debatten og bruge det til at organisere din egen debat eller som informationsmateriele. Også tilgængelig: en guide til at organisere din egen debat.

Borgerdebat: Hovedpunkter