KKK

Avalik arutelu pakub igale osalejale võimaluse väljendada teatud teemal oma seisukohti. Osaleja saab enne arutelu algust e-kirja, mis sisaldab vajaliiku knformatsiooni seisukoha kujundamiseks; seejärel võtab ta arutelu vältel koos teiste osalejatega osa kuuest erinevast mõttevahetusest ning väljendab igas arutluses oma lõplikke seisukohti individuaalselt ja anonüümselt antud häälega. Mõttevahetusi modereeritakse, et kõik osalejad tunneksid end vabalt. Osalemiseks pole vaja eriteadmisi. 
Euroopa Kosmoseagentuur algatab kodanike arutelu 22 Euroopa riigis, lähtudes põhimõttest, et 2016. aastal tuleb kosmoseprogramme ja nende programmidega seotud otsustusprotsessi rikastada kodanike visiooniga. Euroopa Kosmoseagentuur analüüsib kodanike panust ning kasutab seda teabe- ja inspiratsiooniallikana tulevaste kosmoseprogrammide väljatöötamisel ja oma strateegia edendamisel. Osalejaid teavitatakse arutelu tulemustest.
Olete küll! Osalemiseks pole vaja eriteadmisi. Enne arutelu algust saate interneti vahendusel vajalikku teavet. Ning seejärel on Teil mõttevahetuseks teiste osalejatega kogu päev. Igaüks toob kaasa oma kogemused, mis on enam või vähem seotud kosmoseteemadega, ning just see ongi huvitav!
Teile saadetakse e-kiri osalemise üksikasjadega. 
Kinnituskiri saadetakse hiljemalt 36. nädalal, mis algab 5. septembriga aadressilt kosmos@eas.ee .
Teil palutakse kinnitada oma nõusolekut. Kui olete alaealine, peab Teil olema ühe vanema nõusolek (vt. Osalemise üldtingimustes olevat näidist).
Kuna osalejate arv on piiratud, on meie prioriteet moodustada rühm, mis peegeldab elanikkonna mitmekesisust. Seepärast võib juhtuda, et olenevalt sooviavalduste arvust peame tegema registreerunud isikute hulgast valiku. Kuid kui Te ei osutugi valituks, pole vaja muretseda: põhjuseks pole Teie avalduse kvaliteet. Sel juhul, kui Teile sobib, hoiame Teid arutelu etappidega kursis ning Te võite korraldada meilt saadud materjalide abil kohaliku arutelu
Jah, palun jagage oma kontaktidele linki http://citizensdebate.space. Osaleda võivad kõik ning eriteadmisi kosmose kohta pole vaja. Siiski võib juhtuda, et olenevalt soovijate arvust peame tegema osalejate seast valiku (vt eelmine vastus).
Arutelu käigus pakutakse lõunasööki, samuti on kohvipausid. 
Te ei pea elama linnas, kus arutelu toimub, kuid peate teadma, et kõik arutelule jõudmisega seotud kulud (reisikulud, lapsehoid jne) jäävad Teie kanda. Osalejatele on tasuta ainult lõunasöök. Kui Te osaleda ei saa, teavitatakse Teid tulemustest ning soovi korral võite korraldada kohapeal samasuguse arutelu.
Osalemiseks registreerumisel palutakse Teil teavitada oma erivajadustest korraldusmeeskonda. Me teeme kõik, et osalemine oleks Teile mugav ning vajadusel võtame Teiega ühendust. 
Huvilisi kutsutakse registreeruma veebisaidi http://citizensdebate.space kaudu.
Osalejate valik riikidest toimub põhimõttel, et see esindaks riigis valitsevat mitmekesisust. Mitmekesisuse tagamiseks rühmade kokkupanekul lähtub korraldusmeeskond sotsiaal-demograafilistest kriteeriumitest nagu osalejate vanus, sugu, geograafiline asukoht, amet jne. 
Osalejate valikul arvestatakse ka seda, mitut inimest on arutelu toimumiskohas võimalik võõrustada.
Teile saadetakse e-kiri osalemise kinnitusega. Teil palutakse osalemist 
kinnitada 24 tunni jooksul e-kirjaga.
Kuna Te võtate kodanike arutelust osa vabatahtlikult, nõustute osalema terve päeva kestvates mõttevahetustes ning avaldama väljapakutud teemadel oma seisukohti. Arutelu formaat nõuab, et osalejad jäävad kohale kogu päevaks. Euroopa kosmosepoliitikat käsitlev kodanike arutelu on osaluspõhine. See tähendab, et iga osaleja annab alates arutelu algusest kuni lõpuni mõttevahetusse oma panuse. Aruteluga pole päeva jooksul võimalik liituda. Kui mõni osaleja otsustaks poole pealt lahkuda, vähendaks see mõttevahetuste mitmekesisust ja arutelu väärtuslikkust. Palume Teil kindlasti saabuda 15 minutit enne arutelu avamist (soovime Teid tervitada ja veenduda, et olete saanud endale mugava istekoha). 
Kui Teie plaanid muutuvad, palume sellest kohe teavitada korraldusmeeskonda. Nii saavad korraldajad kutsuda Teie asemele kellegi teise ning tagada, et ruumis pole ühtegi tühja istekohta. 
Lapsehoidu arutelul ei võimaldata.
Kogu päeva kestev arutelu pole väikeste laste jaoks, kuid loomulikult jääb lõplik otsus Teile kui lapsevanemale. Imikud võib kaasa võtta. Laste eest hoolitsevad ja vastutavad arutelul osalevad lapsevanemad.