Euroopa Kosmoseagentuur kutsub Teid osalema oma esimesel avalikul arutelul

"Euroopa kosmosepoliitikat käsitlev avalik arutelu on tõeliselt ainulaadne – see on esimene kõigis Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriikides samaaegselt korraldatav debatt. Ühepäevasel kohtumisel arutlevad kosmoseteemadel üle 1600 kodaniku, kes on valitud selliselt, et naf peegeldaksid oma riigi sotsiaal-demograafilist mitmekesisust. Et koondada 22 riigis saadud tulemuste raportid ühte üle-euroopalisse raportisse, toimuvad kõik arutelud samade juhiste järgi ja vastuseid otsitakse samadele küsimustele.

Euroopa Kosmoseagentuur korraldab selle arutelu, kuna kavatseb leida uusi osapooli tulevaste tegevussuundade väljatöötamisse ja oma strateegia edendamisse. Agentuurile on tähtis kaasata rohkem osapooli – eelkõige avalikkust – valikute tegemisse, mis aitavad lahendada ühiskonnaprobleeme, rakendada kosmost ühiskonna teenistusse ning mõjutada kosmoseuuringute ja -innovatsiooni ning rahvusvahelise kosmosekoostöö kaudu tulevasi põlvkondi."

Background image

Avalik arutelu (Tallinns, Tõraverest)

10. septembril toimus EASis paikneva Eesti Kosmosebüroo vahendamisel kosmosevaldkonna tulevikku puudutav avalik arutelu. Debati initsiaatoriks oli ESA (Euroopa Kosmoseagentuur), kes korraldas sarnase arutelu üheaegselt kõigis oma 22 liikmesriigis. Kõikjal toimus päev samasuguse päevakava järgi, kus arutleti ning otsiti vastuseid samadele küsimustele. Eestis peeti arutelusid kahes kohas – TTÜ Mektory innovatsioonikeskuses ja Tartu Observatooriumis, kummaski poolsada osalejat. Päeva jooksul olid arutelul osalejad Skype vahendusel ühenduses ESA peadirektori Jan Wörneriga ja sarnase arutelu meeskonnaga Rumeenias. Arutelul osales inimesi väga erinevatest valdkondadest ja väga erinevas vanuses, mis oligi taotluslik.
Ratsionaalsete teemade kõrval nagu kuidas peaks käima globaalne kosmose valitsemine, mil määral lubada tegutseda kosmoses erakapitali jne., pidid osalejad ka fantaseerima ning kirjeldama, millist kosmoseretke nemad korraldaksid või milline on kosmosetehnoloogiate osa meie igapäevaelus 30 aasta pärast. Üleeuroopalist avalikku arutelu aitas ESA-l korraldada suhtekorraldusfirma Missions Publiques.
http://eas.ee/kosmos/et/kosmosebueroo/uudised/artikkel/680-eestlased-andsid-laupaeeval-euroopa-kosmosearutelusse-igati-tubli-panuse

Background image

Tulemused

Veebilehelt on kättesaadavad arutelu tulemused nii summeeritult kui iga riigi kohta eraldi. Täpsemate tulemuste saamiseks on võimalik kasutada filtreid.

Background image

Soovite läbiviia samasuguse debati oma koolis, klubis, ülikoolis ….

Kõik dokumendid, mida debatiks vajte on saadaval kõigi 22 Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriikide emakeeles. Laadige alla avaliku arutelu ajakiri, videod ja esitlused ja kasutage neid oma debati korraldamisel või teabematerjalina. Saadaval on ka oma avaliku arutelu korraldamise juhendmaterjal.

Avaliku arutelu põhietapid