Euroopa Kosmoseagentuur kutsub Teid osalema oma esimesel avalikul arutelul

"Euroopa kosmosepoliitikat käsitlev avalik arutelu on tõeliselt ainulaadne – see on esimene kõigis Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriikides samaaegselt korraldatav debatt. Ühepäevasel kohtumisel arutlevad kosmoseteemadel üle 1600 kodaniku, kes on valitud selliselt, et naf peegeldaksid oma riigi sotsiaal-demograafilist mitmekesisust. Et koondada 22 riigis saadud tulemuste raportid ühte üle-euroopalisse raportisse, toimuvad kõik arutelud samade juhiste järgi ja vastuseid otsitakse samadele küsimustele.

Euroopa Kosmoseagentuur korraldab selle arutelu, kuna kavatseb leida uusi osapooli tulevaste tegevussuundade väljatöötamisse ja oma strateegia edendamisse. Agentuurile on tähtis kaasata rohkem osapooli – eelkõige avalikkust – valikute tegemisse, mis aitavad lahendada ühiskonnaprobleeme, rakendada kosmost ühiskonna teenistusse ning mõjutada kosmoseuuringute ja -innovatsiooni ning rahvusvahelise kosmosekoostöö kaudu tulevasi põlvkondi."

Image

Teie osalemine on oluline järgmistel põhjustel.

  • Pakub otsustajaile avalikul arvamusel põhinevat teistsugust vaatenurka ja algupärast teavet.
  • Võimaldab ESA (Euroopa Kosmoseagentuuri) kvaliteetsetel demokraatlikel alustel põhinevatel juhtimistavadel ulatuslikumalt peegeldada avalikkuse muresid ja ootusi ning tuvastada võimalikke vastuolulisi, seni tundmatuid või alahinnatud probleeme.
  • Edendab ESA ja tavainimeste vahelist vastastikust õppimist.
  • Aitab kosmoseteemasid paremini mõista ning tekitab üldsuses ESA otsuste suhtes usaldust ja kindlustunnet.
Ja ennekõike on see tore ja innustav! Osalejad saavad väikestes rühmades ja sõbralikus õhkkonnas arutleda põnevatel teemadel.

1

Registreeru

Registreerimine lõpeb 4. septembril kell 23.00

2

Liitu

See on kogu päeva kestev kogemus ja pühendumus.

3

Arutelu

Olete koos teiste kodanikega arutelu keskpunktis. Kuldreegel on „Räägi ja kuula".

4

Ole kursis

Teid teavitatakse arutelu rahvusvahelistest ja siseriiklikest tulemustest ning analüüsist. Kutsume klubisid, õpetajaid ja vabaühendusi üles korraldama samasuguseid arutelusid.
Background image

Soovite läbiviia samasuguse debati oma koolis, klubis, ülikoolis ….

Kõik dokumendid, mida debatiks vajte on saadaval kõigi 22 Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriikide emakeeles. Laadige alla avaliku arutelu ajakiri, videod ja esitlused ja kasutage neid oma debati korraldamisel või teabematerjalina. Saadaval on ka oma avaliku arutelu korraldamise juhendmaterjal.

Avaliku arutelu põhietapid

Background image

Soovite korraldada samasuguse arutelu ka oma koolis, klubis, ülikoolis...

Alates 10. septembrist on allalaadimiseks saadaval kõik arutelu korraldamiseks vajalikud materjalid. Teil on võimalik teavitada sellest sündmusest ka ESAt.

Stardieelsed ettevalmistused