FAQ

Et folkemøte gjør det mulig for hver deltager å uttrykke sitt syn på et spesifikt tema. Deltageren får informasjon på epost i forkant av debatten, slik at det er mulig å danne seg en oppfatning av saken. I løpet av møtet deltar man i seks ulike diskusjoner med de andre debattantene. Alle diskusjoner avsluttes med at man uttrykker sitt syn anonymt ved å fylle ut et skjema. Diskusjonene vil bli ledet av en ordstyrer for å sikre at alle deltagerne føler seg ivaretatt. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper.
Romorganisasjonen European Space Agency har tatt initiativ til folkemøter i 22 land i Europa med det for øye at romprogrammene, og beslutningsprosessene i 2016 i tilknytning til disse, vil bli beriket av innbyggernes synspunkter. ESA vil analysere alle bidrag og legge dem frem på Ministerrådsmøtet i slutten av 2016, der beslutningene om fremtidige romprogrammer blir fattet. Deltagerne vil bli informert om resultatene av debatten.
Ja, det er du! Det trengs ingen spesifikk kunnskap for å delta. Du mottar elektronisk informasjon i forkant av debatten. Og du diskuterer med de andre delagerne gjennom hele dagen. Alle stiller med sin egen erfaringsbakgrunn, som kan være langt unna eller nærmere tilknyttet romtemaer, og det er nettopp det som er interessant!

Da vil du få en epost fra spacecentre@spacecentre.no som bekrefter detaljene rundt deltagelsen din. Den blir sendt senest i løpet av uke 36, som starter 5. september.

Vi ber deg om å bekrefte at du ønsker å delta. Hvis du er mindreårig, må du legge ved samtykke fra en foresatt (se eksempel i de generell vilkårene for deltagelse).

Antallet deltagere er begrenset, og vi er opptatt av å sette sammen en gruppe som reprersenterer et tverrsnitt av befolkningen. Derfor, avhengig av antall søkere, kan det være at vi må gjøre et utvalg fra listen av personene som har registrert seg. Hvis du ikke blir valgt, er det ingen grunn til å bekymre seg; det har ingenting med kvalifikasjonene i søknaden din å gjøre. I så tilfelle, og hvis du ønsker det, holder vi deg oppdatert på de forskjellige fasene i debatten. Hvis du ønsker det, kan du organisere en lokal debatt med materiell som vi gjør tilgjengelig.
Ja, vær så snill å dele denne lenken med kontaktene dine: http://citizensdebate.space. Ale kan delta og du trenger ingen spesiell kunnskap om rommet. Det kan imidlertid være at vi blir nødt til å velge ut deltagere avhengig av hvor mange interesserte vi har (se forrige svar).
Arrangørene tilbyr lunsj og kaffepauser i løpet av debatten.
Nei, du trenger ikke bo i samme by som der debatten foregår. De norske arrangørene dekker reise på billigst mulig måte med offentlig kommunikasjon til og fra den norske debatten for deltagere som bor mer enn 50 km fra møtestedet i Oslo. Overnatting, kostgodtgjørelse, bilgodtgjørelse, parkeringsutgifter eller andre utgifter i forbindelse med deltagelse, dekkes dessverre ikke. Lunsj er gratis for deltagerne. Hvis du ikke kan delta, vil du bli holdt oppdatert om resultatene, og kan, hvis du ønsker det, ta initiativ til å arrangere en tlsvarende debatt lokalt.
Når du registrer deg, kan du gjøre arrangørene oppmerksom på eventuelle spesielle behov. Vi gjør vårt beste for at alle skal ha en fin opplevelse, og kommer tilbake til deg hvis nødvendig.

Alle deltagere melder seg på via dette nettstedet: http://citizensdebate.space

Vi vil gjerne informere deg om at utvalget av personer i hvert land vil bli gjort for å reflektere et tverrsnitt av befolkningen. Organisasjonsteamet setter sammen en gruppe basert på sosiodemografiske kriterier, som alder, kjønn, geografi, yrke osv.

Utvelgelsen av deltagere er avhengig av hvor mange deltagere det er plass til i møtelokalet.

NB: Deltagerne må være fylt 16 år. Er du 16 eller 17 år, må du ha tillatelse fra foresatte for å kunne delta.

Du får en epost som bekrefter at du er valgt ut. Du blir bedt om å bekrefte deltagelsen din i løpet av 24 timer.
Når du melder deg på som frivillig deltager, forplikter du deg samtidig til å delta i diskusjonen og dele synspunktene dine med andre over en hel dag. Kvaliteten på debatten avhenger av at deltagerne er med hele dagen. Folkemøtene er basert på full involvering fra alle debattanter. Det innebærer at hver deltager er med i diskusjonene fra start til slutt, gjennom hele dagen. Det er ikke mulig med "drop in" i debatten i løpet av dagen. Hvis en deltager velger å forlate møtet, blir bredden og utbyttet av diskusjonene redusert. Vi ber deg om å møte opp 15 minutter før debatten åpner (vi vil gjerne ta godt imot deg og sørge for at alt er i orden når møtet starter).
Hvis planene dine endrer seg, ber vi om at du gir beskjed til arrangørene så raskt som mulig. Da kan vi invitere en annen deltager som erstatning for deg, og unngår tomme plasser.
Vi kan dessverre ikke tilby barnevakt. Dette er et heldagsmøte som passer dårlig for små barn, men det er selvfølgelig opp til deg som forelder å avgjøre om du følger anbefalingen eller ikke. Babyer er velkomne. Barn som er med, må være under foreldrenes tilsyn og ansvar mens debatten pågår.