Den europeiske romorganisasjonen ESA (European Space Agency) organiserte det første folkemøtet om romfart.

Folkemøtene om europeisk romvirksomhet er en spesiell rådspørring – faktisk den første – som ble arrangerert i hvert eneste av ESAs medlemsland. Mer enn 1600 innbyggere, i form av representative utvalg fra hvert land, møttes en hel dag for å diskutere spørsmål i tilknytning til romvirksomhet. På alle møtestedene fulgte man det samme opplegget, og deltagerne besvarte de samme spørsmålene.

ESA arrangerte disse folkemøtene for å slippe til nye stemmer i diskusjonene rundt veivalg og strategi for fremtiden. Romorganisasjonen ønsker å involvere flere aktører, særlig vanlige innbyggere, i avgjørelser som angår samfunnsmessige utfordringer, rombaserte tjenester, og innovasjon, utforskning og internasjonalt romsamarbeid som får betydning for fremtidige generasjoner.

Background image

Debatten

10. september 2016 fant mer enn 60 rominteresserte veien til Norsk Romsenter i Oslo for å delta på ESAs folkemøte. De kunne vasket huset, handlet, trent eller bare slappet av på sofaen, men de valgte i stedet å tilbringe en hel lørdag med å diskutere hva Europa bør satse på i rommet i årene som kommer. Aldersspennet var fra 20 til 65 år, og blant deltagerne var det studenter i realfag, ansatte i norsk romindustri og rominteresserte fra organisasjoner og klubber. Resultatene fra debatten viser at nordmenn er på linje med resten av Europa på sentrale områder, som at rommet er et fellesgode og bør være en kilde til vitenskap, utforskning og teknologiske fremskritt. Jevnt over har vi noe større tiltro til internasjonale organisasjoner enn europeere flest. Og pussig nok er vi litt mer opptatt av europeiske astronauter enn det man er i land som har egne astronauter.

Background image

Resultater

Du kan sjekke resultatene for flervalgsspørsmålene for hvert deltagerland, og for Europa som helhet. Du kan også filtrere resultatene på alder, kjønn, yrke og grad av kunnskap om romvirksomhet.
I Norge mente for eksempel 68% av deltagerne at det er viktig å opprettholde prinsippet om at hvert av ESAs medlemsland bør få tilbake en stor del av ESA-innbetalingen i form av oppdrag til landets egne bedrifter. Til sammenligning mente 49% av deltagerne fra resten av Europa at dette prisippet var viktig.

Background image

Hvis du har lyst til å arrangere en tilsvarende debatt på din egen skole, i en organisasjon du er medlem av, på universitetet…

Materiellet som ble brukt under debatten, er tilgjengelig på alle ESAs 22 språk. Vi inviterer deg til å laste ned magasinet, videoene og presentasjonene fra debatten og bruke dette til å organisere din egen debatt eller som informasjonsmateriell. En guide for å organisere debatter er også tilgjengelig.

Folkemøtet – steg for steg