Den europeiske romorganisasjonen ESA (European Space Agency) organiserte det første folkemøtet om romfart.

Folkemøtene om europeisk romvirksomhet er en spesiell rådspørring – faktisk den første – som ble arrangerert i hvert eneste av ESAs medlemsland. Mer enn 1600 innbyggere, i form av representative utvalg fra hvert land, møttes en hel dag for å diskutere spørsmål i tilknytning til romvirksomhet. På alle møtestedene fulgte man det samme opplegget, og deltagerne besvarte de samme spørsmålene.

ESA arrangerte disse folkemøtene for å slippe til nye stemmer i diskusjonene rundt veivalg og strategi for fremtiden. Romorganisasjonen ønsker å involvere flere aktører, særlig vanlige innbyggere, i avgjørelser som angår samfunnsmessige utfordringer, rombaserte tjenester, og innovasjon, utforskning og internasjonalt romsamarbeid som får betydning for fremtidige generasjoner.

Image

Din deltagelse vil:

  • bidra til ulike perspektiver og ny informasjon for beslutningstagere, basert på innbyggernes visjoner
  • gjøre ESA i stand til bedre å møte de utfordringene og forventningene som offentligheten har, i tillegg til å identifisere saker som kan være kontroversielle, nye eller undervurderte
  • øke gjensidig innsikt mellom innbyggerne og ESA
  • skape en større forståelse for romrelaterte spørsmål, og bygge offentlig tillit til ESAs beslutninger..
Men fremfor alt skal møtene være morsomme og inspirerende! Du vil møte en liten gruppe mennesker som diskuterer fascinerende spørsmål i en vennlig atmosfære.

1

Registrer deg

Registeringen stenger søndag 4. september kl 2300.

2

Delta

Hvis du registerer deg, er det for å delta på hele møtet. Debatten starter kl 0930 og avsluttes kl 1630

3

Debatt

Du blir en viktig stemme i debatten, sammen med de andre deltagerne. Den gyldne regelen er "snakk og lytt".

4

Hold kontakt

Du vil bli holdt oppdatert om nasjonale resultater og analysene av debatten. Foreninger, lærere og ikke-statlige organisasjoner blir invitert til å lage nye debatter etter samme mal.
Background image

Hvis du har lyst til å arrangere en tilsvarende debatt på din egen skole, i en organisasjon du er medlem av, på universitetet…

Materiellet som ble brukt under debatten, er tilgjengelig på alle ESAs 22 språk. Vi inviterer deg til å laste ned magasinet, videoene og presentasjonene fra debatten og bruke dette til å organisere din egen debatt eller som informasjonsmateriell. En guide for å organisere debatter er også tilgjengelig.

Folkemøtet – steg for steg

Background image

HVIS DU HAR LYST TIL Å ARRANGERE en tilsvarende debatt på skolen din, i foreningen eller klubben din, på universitetet ditt…

Fra 10. september er alt materiell tilgjengelig elektronisk for dem som ønsker å organisere en debatt. Hvis du ønsker, kan du informere ESA om dette.

Nedtelling