FAQ

Een burgerdebat biedt elke deelnemer de mogelijkheid om zijn/haar mening te uiten over een specifiek onderwerp. De deelnemer ontvangt voorafgaand aan het debat informatie via e-mail, zodat hij/zij zijn/haar eigen mening kan vormen;  vervolgens zal hij/zij tijdens het debat deelnemen aan 6 verschillende discussierondes met andere deelnemers en zijn/haar uiteindelijke mening over elke discussieronde uiten via een persoonlijke en anonieme stemming. De besprekingen zullen begeleid worden, om er voor te zorgen dat elke deelnemer zich op zijn/haar gemak voelt. Er is geen specifieke kennis vereist om deel te nemen. 
De Europese Ruimtevaartorganisatie neemt het initiatief tot een burgerdebat in 22 Europese landen, uitgaande van het idee dat ruimtevaartprogramma's en het besluitvormingsproces met betrekking tot deze programma's in 2016 verrijkt moeten worden met de mening van burgers. De Europese Ruimtevaartorganisatie zal alle bijdragen van burgers analyseren en deze gebruiken als informatieve en inspirerende onderdelen om haar toekomstige ruimtevaartprogramma's uit te werken en haar strategie te onderbouwen. De deelnemers zullen op de hoogte gebracht worden van de resultaten van het debat.
Ja, absoluut! Er is geen specifieke kennis vereist om deel te nemen. Voorafgaand aan het debat ontvangt u via email informatie. En u zult de hele dag lang met de andere deelnemers discussieren. Iedereen is welkom met zijn/haar eigen ervaring, al dan niet nauw verbonden met ruimtevaartonderwerpen en dat is precies waarom dit zo interessant is!

U ontvangt een e-mail met bevestiging van de details over uw deelname. Deze bevestiging wordt uiterlijk verstuurd in de week van 5 september van het volgende adres: citizensdebate@wur.nl.

U wordt in deze e-mail gevraagd om uw deelname te bevestigen. Minderjarigen moeten voor deze bevestiging toestemming van een ouder/verzorger hebben (zie voorbeeld in de algemene voorwaarden voor deelname) 

Aangezien het aantal deelnemers per ruimte beperkt is, is het voor ons prioritair om een groep te bevestigen die de bevolking in al haar diversiteit vertegenwoordigt. Daarom is het mogelijk dat we, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, deelnemers moeten selecteren uit de lijst van personen die zich hebben ingeschreven. Als u dus niet wordt geselecteerd, niet getreurd: dit heeft niets te maken met de kwaliteit van uw inschrijving. In dat geval, en indien u instemt met deze mogelijkheid, zullen wij u op de hoogte houden van de verschillende stadia van het debat en kunt u beslissen om zelf een plaatselijk debat te organiseren op basis van het materiaal dat wij u bezorgen. 
Ja, graag deel deze link gerust met uw contactpersonen: http://citizensdebate.space. Iedereen mag deelnemen en u hebt geen specifieke kennis van ruimtevaart nodig. Het is echter mogelijk dat we deelnemers moeten selecteren, afhankelijk van het aantal deelnemers (zie vorig antwoord).
Er zal een lunch worden geserveerd tijdens het debat. Er zullen ook koffiepauzes worden ingelast. 
Nee, u hoeft niet in de plaats te wonen waar het debat wordt georganiseerd, maar u moet zich wel realiseren dat u zelf verantwoordelijk bent voor eventuele kosten die u moet maken om aan het debat deel te nemen (reiskosten, babysit enz.). De deelnemers krijgen enkel een gratis middagmaal aangeboden. Indien u niet aanwezig kunt zijn, zult u op de hoogte gebracht worden van de resultaten en kunt u, als u dat wenst, het initiatief nemen om plaatselijk zelf een imitatiedebat te organiseren.
Wanneer u zich inschrijft voor deelname zult u uitgenodigd worden om het organisatieteam eventuele bijzondere wensen kenbaar te maken. We zullen ons best doen om het voor u zo comfortabel mogelijk te maken en indien nodig opnieuw contact met u opnemen. 

Alle kandidaten worden uitgenodigd om zich in te schrijven via de website: http://citizensdebate.space
We willen u wel informeren over het feit dat er per land een selectie van personen zal worden gemaakt om de diversiteit van het land te weerspiegelen. Het organisatieteam zal de diversiteit in het panel bewerkstelligen door rekening te houden met sociodemografische criteria, zoals leeftijd, geslacht, geografisch gebied, beroep enz. 
De keuze van de deelnemers zal gebaseerd zijn op het aantal deelnemers dat bij het debat kan worden ontvangen. 

N.B.: de deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn. Deelnemers tussen de 16 en 18 moeten bevestigen dat ze van hun ouders toestemming hebben gekregen om aan het debat deel te nemen.

U ontvangt een e-mailbericht om uw selectie te bevestigen. U zult uitgenodigd worden om uw deelname binnen de 24 uur via e-mail te bevestigen.
U neemt vrijwillig deel aan het burgerdebat; door u als vrijwilliger op te geven, stemt u ermee in om deel te nemen aan één volledige dag om uw meningen over de voorgestelde onderwerpen te bespreken en te delen. Voor de kwaliteit van het debat is het een vereiste dat de deelnemers de volledige dag aanwezig zijn. Het burgerdebat over ruimtevaart voor Europa is een volledige commitment. Dit betekent dat elke deelnemer vanaf het eerste moment van het debat tot de afsluiting ervan zal bijdragen aan het overleg. Het zal niet mogelijk zijn om in de loop van de dag "in te vallen" in het debat. Indien een deelnemer zou beslissen om "af te haken", zou dit een negatieve invloed hebben op de besprekingen en de verrijking van het debat. We verzoeken u om ervoor te zorgen dat u 15 minuten voorafgaand aan de start van het debat aanwezig bent (we willen u correct verwelkomen en ervoor zorgen dat u een comfortabele plek toegewezen krijgt). 
Indien uw plannen zijn gewijzigd, verzoeken we u de organisatoren op de hoogte te brengen van de nieuwe situatie zodra u daar zelf zicht op hebt. Zo kunnen de organisatoren een andere deelnemer uitnodigen om u te vervangen en vermijden we dat er een lege stoel aan de tafel is. 
Er kan niet gezorgd worden voor babysits of kinderopvang. 
Het debat, dat een volledige dag duurt, is niet geschikt voor jonge kinderen. Toch blijft dit uiteraard uw eigen beslissing als ouder. Baby's zijn welkom. Kinderen zullen onder de verantwoordelijkheid en zorg van hun ouders vallen die aan het debat deelnemen.