De Europese Ruimtevaartorganisatie organiseerde het eerste Publieke debat over ruimtevaart

Het Publieke debat over Europese ruimtevaart is een uniek - en de allereerste - consultatie die in elke lidstaat van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) is georganiseerd. Meer dan 1600 bugers, die een weergave zijn van de sociodemografische diversiteit van hun land, zijn geselecteerd en hebben een hele dag gedebatteerd over ruimte(vaart)kwesties. Om de 22 nationale resultatenrapporten te bundelen in één Europees rapport, volgden alle debatten dezelfde instructies is eenzelfde set vragen beantwoord.

De Europese Ruimtevaartorganisatie organiseerde dit debat omdat ze nieuwe stakeholders willen betrekken om haar toekomstrichting uit te werken en haar strategie te onderbouwen. Voor de Europese Ruimtevaartorganisatie is het van cruciaal belang dat ze nieuwe stakeholders, met name burgers, betrekt bij keuzes die inspelen op maatschappelijke uitdagingen, dat ze ruimtevaart ten dienste stelt van de burgers en een impact creëert voor de volgende generaties via innovatie, onderzoek en internationale samenwerking op gebied van ruimtevaart.

Background image

Het debat

Op 10 september 2016 kwamen 60 burgers bij elkaar bij ESA-ESTEC in Noordwijk. Onder leiding van Wageningen UR namen zij deel aan het eerste publieke debat over ruimtevaart dat in 22 landen tegelijk werd gehouden. Er werd gedebatteerd over wetenschap, onderzoek in de ruimte, hoe om te gaan met ruimtepuin en nog veel meer onderwerpen. Tijdens dit debat gaven zij hun visie, als burger, over (de toekomst van de) ruimtevaart en de prioriteiten daarbij. De deelnemers werden ook in de gelegenheid gesteld om via een videoverbinding vragen te stellen aan Jan Woerner, directeur generaal van ESA. Onderzoeker Wieger Wamelink presenteerde zijn onderzoek naar voedsel verbouwen op Mars-grond. Ook was er een rondleiding in de High Bay en kon iedereen door de telescoop kijken. Het was een interessante en enerverende dag die mooie inzichten opleverde.

Background image

Resultaten

Op de website staan de antwoorden op de multiple-choice vragen (kwantitatieve resultaten) voor Europa en per land. U kunt ook filters (zoals leeftijd, man/vrouw, beroep en ruimtevaartkennis) gebruiken. En u kunt vergelijkingen maken met Europa en/of met andere landen.

Background image

Wilt u een 'imitatiedebat' organiseren op uw school, universiteit, club...

Verkrijgbaar in alle talen van de 22 ESA-lidstaten. Wij nodigen u uit om het magazine, de films en de presentaties van het debat te downloaden en het te gebruiken om uw eigen debat te organiseren of als informatiemateriaal. Ook verkrijgbaar: een gids om uw eigen debat te organiseren.

Burgerdebat: de belangrijkste stappen