De Europese Ruimtevaartorganisatie organiseerde het eerste Publieke debat over ruimtevaart

Het Publieke debat over Europese ruimtevaart is een uniek - en de allereerste - consultatie die in elke lidstaat van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) is georganiseerd. Meer dan 1600 bugers, die een weergave zijn van de sociodemografische diversiteit van hun land, zijn geselecteerd en hebben een hele dag gedebatteerd over ruimte(vaart)kwesties. Om de 22 nationale resultatenrapporten te bundelen in één Europees rapport, volgden alle debatten dezelfde instructies is eenzelfde set vragen beantwoord.

De Europese Ruimtevaartorganisatie organiseerde dit debat omdat ze nieuwe stakeholders willen betrekken om haar toekomstrichting uit te werken en haar strategie te onderbouwen. Voor de Europese Ruimtevaartorganisatie is het van cruciaal belang dat ze nieuwe stakeholders, met name burgers, betrekt bij keuzes die inspelen op maatschappelijke uitdagingen, dat ze ruimtevaart ten dienste stelt van de burgers en een impact creëert voor de volgende generaties via innovatie, onderzoek en internationale samenwerking op gebied van ruimtevaart.

Background image

Het debat

Op 10 september 2016 kwamen meer dan 100 bewoners van overal in België samen in het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen te Brussel, met een gemeenschappellijk doel: praten en debatteren over wetenschap, ruimte-exploratie en het managen van ruimte-pollutie. In een vriendelijke sfeer, wisselde het publiek van gedachten, leerden ze en spraken hun mening uit over hun aspiraties en hopen in verband met de toekomst van ruimte-activiteiten. Omdat het debat tegelijkertijd plaatsvond in de andere 22 deelnemende landen van de ESA, was een korte videogesprek gehouden met een van de groepen van een ander deelnemend land, om te zien het het er bij hen verliep.

Publieke figuren kwamen langs om het debat van naderbij te zien, en om het publiek te steunen. In België kwam René Oosterlinck, die al 30 jaar actief is bij de ESA, en die onderandere directeur was bij het Galileo programma. Ook Michel Praet kwam langs, die Bureauchef is van de ESA in Brussel, en die verantwoordelijk is voor de relaties tussen de ESA en de Europese Unie, en Philippe Willekens, die gewerkt heeft aan het project van de International Space Station, en nu nauw samenwerkt met de Generale Directeur.

Background image

Resultaten

Je kunt de resultaten van de meerkeuzenvragen (kwantitatieve resultaten) voor gans Europa, of land per land, consulteren op de website. Je kan ook andere filters gebruiken om de resultaten te analyseren; op leeftijd, geslacht, functie of per opgegeven kennisniveau (zoals meegedeeld door de deelnemers zelf).

Zoals België vaak wordt voorgesteld als een samenloop van Europese culturen, is België trouw geweest aan haar reputatie, doordat de resultaten samenlopen met het gemiddelde van de Europese standpunten voor de meeste onderwerpen van dit debat.

Background image

Wilt u een 'imitatiedebat' organiseren op uw school, universiteit, club...

Verkrijgbaar in alle talen van de 22 ESA-lidstaten. Wij nodigen u uit om het magazine, de films en de presentaties van het debat te downloaden en het te gebruiken om uw eigen debat te organiseren of als informatiemateriaal. Ook verkrijgbaar: een gids om uw eigen debat te organiseren.

Burgerdebat: de belangrijkste stappen