De Europese Ruimtevaartorganisatie organiseerde het eerste Publieke debat over ruimtevaart

Het Publieke debat over Europese ruimtevaart is een uniek - en de allereerste - consultatie die in elke lidstaat van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) is georganiseerd. Meer dan 1600 bugers, die een weergave zijn van de sociodemografische diversiteit van hun land, zijn geselecteerd en hebben een hele dag gedebatteerd over ruimte(vaart)kwesties. Om de 22 nationale resultatenrapporten te bundelen in één Europees rapport, volgden alle debatten dezelfde instructies is eenzelfde set vragen beantwoord.

De Europese Ruimtevaartorganisatie organiseerde dit debat omdat ze nieuwe stakeholders willen betrekken om haar toekomstrichting uit te werken en haar strategie te onderbouwen. Voor de Europese Ruimtevaartorganisatie is het van cruciaal belang dat ze nieuwe stakeholders, met name burgers, betrekt bij keuzes die inspelen op maatschappelijke uitdagingen, dat ze ruimtevaart ten dienste stelt van de burgers en een impact creëert voor de volgende generaties via innovatie, onderzoek en internationale samenwerking op gebied van ruimtevaart.

Image

Uw deelname zal:

  • Een ander perspectief en nieuwe informatie bieden aan besluitvormers op basis van de visie van burgers.
  • ESA in staat stellen tot kwalitatief en democratisch bestuur door een afspiegeling te bieden van een bredere waaier aan bezorgdheden en verwachtingen van burgers en eventuele controversiële, ongekende of onderschatte kwesties aan het licht te brengen.
  • Zowel burgers als de ESA de mogelijkheid bieden van elkaar te leren.
  • Meer inzicht creëren bij burgers rondom ruimtevaartkwesties en het vertrouwen van burgers in de beslissingen van de ESA vergroten.
Maar bovenal zal het leuk en inspirerend zijn! U krijgt de kans om anderen te ontmoeten en met hen in een kleine groep in een ongedwongen sfeer over fascinerende zaken te discussieren.

1

Inschrijven

De mogelijkheid om aan te melden sluit om 11 uur 's avonds op 4 september 2016

2

Doe mee

Dit betreft een ervaring en commitment die een hele dag in beslag neemt

3

Debatteer

U zult samen met andere burgers centraal staan in het debat. De gouden regel is "praten en luisteren".

4

Contact houden

U zult op de hoogte gebracht worden van de wereldwijde en nationale resultaten en analyses van het debat. Clubs, leraren en NGO's zullen uitgenodigd worden om het debat te repliceren.
Background image

Wilt u een 'imitatiedebat' organiseren op uw school, universiteit, club...

Verkrijgbaar in alle talen van de 22 ESA-lidstaten. Wij nodigen u uit om het magazine, de films en de presentaties van het debat te downloaden en het te gebruiken om uw eigen debat te organiseren of als informatiemateriaal. Ook verkrijgbaar: een gids om uw eigen debat te organiseren.

Burgerdebat: de belangrijkste stappen

Background image

Wilt u graag een "imitatiedebat" organiseren op uw school, club, universiteit...?

Vanaf 10 september zult u al het materiaal dat u nodig hebt om een debat te organiseren online kunnen downloaden. U zult de gelegenheid krijgen om de ESA over dit evenement op de hoogte te brengen.

Het aftellen