FAQ

Debata obywatelska daje każdemu uczestnikowi możliwość wypowiedzenia się na dany temat. Przed terminem debaty uczestnicy otrzymają informacje na jej temat za pośrednictwem poczty elektronicznej, tak aby mogli wyrobić sobie zdanie w zakresie omawianych zagadnień. Następnie podczas debaty każdy uczestnik weźmie udział w 6 różnych dyskusjach z innymi uczestnikami, wyrażając swoje poglądy poprzez osobiste i anonimowe oddanie głosu. Dyskusje będą moderowane, tak aby zapewnić każdemu uczestnikowi komfortowe warunki. Aby wziąć udział w debacie, nie jest wymagana wiedza specjalistyczna. 
Europejska Agencja Kosmiczna postanowiła zorganizować debatę obywatelską w 22 krajach Europy w oparciu o pomysł, aby w 2016 roku programy dotyczące przestrzeni kosmicznej oraz związany z nimi proces podejmowania decyzji wzbogacić o opinie obywateli. Europejska Agencja Kosmiczna przeanalizuje wkład wszystkich obywateli i wykorzysta go w ramach opracowywania programów dotyczących przestrzeni kosmicznej oraz strategii na przyszłość. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach debaty.
Tak! Aby wziąć udział w debacie, nie jest wymagana wiedza specjalistyczna. Uczestnicy otrzymają stosowne informacje przed terminem debaty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Następnie, podczas debaty, będą dyskutować z innymi uczestnikami przez cały dzień. Każdy wnosi do debaty własne doświadczenie, mniej lub bardziej odległe od zagadnień związanych z przestrzenią kosmiczną, i właśnie dlatego ta inicjatywa jest tak interesująca!

Osoby wybrane do grona uczestników w debacie otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem szczegółów dotyczących udziału. Potwierdzenia zostaną przesłane najpóźniej w tygodniu następującym po 5 września z danego adresu e-mail: DEBATA.ESA@TRANSFER.EDU.PL.

Każda osoba zostanie poproszona o potwierdzenie udziału. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, konieczne będzie przedłożenie zgody jednego z rodziców (przykładowy tekst zgody można znaleźć w regulaminie udziału).

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników w poszczególnych salach naszym priorytetem jest taki dobór poszczególnych grup, aby odzwierciedlały one zróżnicowanie populacji. Dlatego też, w zależności od liczby zgłoszeń, być może będziemy zmuszeni do dokonania selekcji uczestników spośród osób, które dokonały rejestracji. Jeśli nie zostaniesz uczestnikiem debaty, nie martw się, nie ma to nic wspólnego z jakością Twojego zgłoszenia. W takim przypadku, jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy informowali Cię o poszczególnych etapach debaty, ponadto możesz zorganizować lokalną debatę przy użyciu dostarczonych przez nas materiałów. 
Tak, możesz udostępniać swoim znajomym to łącze: http://citizensdebate.space. Każdy może wziąć udział w debacie, nie jest potrzebna do tego specjalistyczna wiedza na temat przestrzeni kosmicznej. Być może jednak będziemy zmuszeni dokonać selekcji uczestników, w zależności od liczby zgłoszeń (patrz odpowiedź na poprzednie pytanie).
Podczas debaty zapewniamy lunch oraz przerwy na kawę. 
Nie wymagamy, aby uczestnicy mieszkali w miastach, w których organizujemy debatę, jednak należy pamiętać o tym, że uczestnicy pokrywają wszelkie koszty związane z uczestnictwem w debacie (podróż, zapewnienie opieki nad dzieckiem itp.). My zapewniamy jedynie nieodpłatny lunch dla wszystkich uczestników. Jeśli nie możesz wziąć udziału w debacie, poinformujemy Cię o jej wynikach, ponadto jeśli zechcesz, możesz zorganizować podobną debatę w ramach swojej lokalnej społeczności.
Na etapie rejestracji uczestnicy proszeni są o poinformowanie organizatorów o ewentualnych specjalnych potrzebach. Zrobimy, co w naszej mocy, aby zapewnić komfort takim uczestnikom i w razie potrzeby skontaktujemy się z nimi. 
Wszystkie osoby chcące wziąć udział w debacie mogą dokonać rejestracji za pośrednictwem witryny http://citizensdebate.space
Informujemy, że w każdym kraju dobierzemy uczestników w taki sposób, aby odzwierciedlić zróżnicowanie społeczne danej społeczności. Zespół organizacyjny zamierza osiągnąć różnorodność w grupie uczestników poprzez przestrzeganie kryteriów społeczno-demograficznych, takich jak wiek, płeć, obszar geograficzny, zawód itp.
Liczebność grupy jest zależna od możliwości lokalowych w poszczególnych lokalizacjach. 
Osoby wybrane do udziału w debacie otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem udziału. Osoby te poprosimy o potwierdzenie udziału za pomocą wiadomości zwrotnej w ciągu 24 godzin.
Uczestnicy biorą udział w debacie obywatelskiej na zasadzie wolontariatu. Zgłaszając chęć udziału, decydują się na udział w całodniowej dyskusji oraz wymianę opinii na zaproponowane tematy. Aby zapewnić wysoką jakość debaty, wszyscy uczestnicy muszą zostać na cały dzień. Debata obywatelska na temat przestrzeni dla Europy wymaga pełnego zaangażowania. To oznacza, że każdy uczestnik będzie brał udział w dyskusji od początku do końca debaty. Nie będzie możliwości dołączenia do debaty w ciągu dnia. Jeśli jeden z uczestników zrezygnuje z udziału w trakcie trwania debaty, zmniejszy to różnorodność dyskusji i zuboży debatę. Prosimy o przybycie 15 minut przed planowanym otwarciem debaty (chcemy odpowiednio powitać uczestników i upewnić się, że każdy ma komfortowe miejsce). 
W przypadku zmiany planów prosimy o niezwłoczne poinformowanie organizatorów debaty. Dzięki temu będziemy mogli zaprosić innego uczestnika na zastępstwo i unikniemy pustych miejsc w salach. 
Nie zapewniamy opieki nad dziećmi. 
Całodniowa debata nie jest odpowiednim miejscem dla małych dzieci, choć decyzję o ich zabraniu pozostawiamy rodzicom. Niemowlęta są mile widziane. Dzieci muszą pozostawać pod opieką swoich rodziców przez cały czas trwania debaty.