Europejska Agencja Kosmiczna zaprasza do udziału w pierwszej debacie obywatelskiej

"Debata obywatelska na temat przestrzeni kosmicznej dla Europy to wyjątkowa – mająca formę pierwszej instancji – forma konsultacji organizowana w każdym kraju członkowskim Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ponad 1600 obywateli wybranych w taki sposób, aby odzwierciedlali społeczno-demograficzną różnorodność swojego kraju, będzie debatowało na temat przestrzeni kosmicznej podczas całodniowego spotkania. Aby umożliwić zgromadzenie wyników z 22 krajów w jednym zbiorczym europejskim raporcie, wszystkie debaty będą przebiegały według tych samych instrukcji, a ich uczestnicy będą odpowiadali na te same pytania.

Europejska Agencja Kosmiczna organizuje tę debatę ze względu na chęć zapoznania się ze zdaniem opinii publicznej przed opracowaniem kierunku na przyszłość i przygotowaniem strategii działań. Dla Agencji niezwykle ważne jest zaangażowanie większej grupy osób, w szczególności obywateli, w podejmowanie decyzji związanych z wyzwaniami społecznymi, wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej i wpływem na przyszłe pokolenia, wynikającym z innowacji i eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz międzynarodowej współpracy kosmicznej."

Background image

Debata

"W myśl sentencji Vox populi, vox Dei Europejska Agencja Kosmiczna (ESA – European Space Agency) zapragnęła usłyszeć i twórczo wykorzystać opinie obywateli krajów członkowskich ESA. W dniu 10 września 2016 roku, ponad 1440 osób z całej Europy wypowiedziało się na temat wpływu eksploracji przestrzeni kosmicznej i technologii kosmicznych na życie przeciętnego Europejczyka i życie przyszłych pokoleń. Zorganizowane przez ESA debaty odbyły się w 22 krajach Europy jednocześnie. Polska debata miała miejsce w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce koło Rzeszowa, obiekcie o prawdziwie „kosmicznej" architekturze. Jej organizatorem krajowym było Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Do udziału zaproszony był każdy, kto pragnie mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość i nie boi się wyrażać swojego zdania. Nie trzeba było być specjalistą od technologii kosmicznych, ani związanym z branżą lotniczą, astronomią, astronautyką czy pokrewnymi dziedzinami. Uczestnikami były głównie osoby, które interesują się tematem eksploracji przestrzeni kosmicznej. Spotkania miały charakter rozmów w życzliwej atmosferze, przy stolikach dla 6-8 osób. Każdą z 6 sesji tematycznych poprzedzał specjalny materiał filmowy, przygotowany na tę okazję przez ESA, po którym następowała dyskusja. Na koniec każdego bloku uczestnicy wszystkich debat wypełniali ankiety. W całej Europie odpowiadali oni na te same pytania i według identycznych instrukcji. Statystyczne wyniki wszystkich spotkań są prezentowane na stronie www.citizensdebate.space/results."

Background image

Weź udział

"Wszystkie wyniki ankiet uczestników debaty w Polsce z pytaniami wielokrotnego wyboru są dostępne na stronie internetowej. Można porównać je z wynikami dla całej Europy albo konkretnego kraju pod względem np. kategorii wieku, płci, zawodu lub poziomu wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej zadeklarowanej przez uczestników. Dla przykładu: w Polsce 92% uczestników całkowicie zgadza się z opinią, że przestrzeń kosmiczna powinna być uznawana za źródło nowości i badań naukowych, podczas gdy w Europie takie zdanie ma 86% osób.

Background image

Chciałbyś/-łabyś zorganizować podobną debatę w swojej szkole, klubie, uniwersytecie...

Dokumenty, wykorzystane podczas debaty są dostępne we wszystkich 22 językach państw członkowskich ESA. Zachęcamy do pobrania magazynu, filmów video oraz prezentacji na temat debaty oraz do wykorzystania ich do organizacji własnej debaty, a także jako materiały informacyjne. Dostępny również - przewodnik jak zorganizować własną debatę.

Debata obywatelska: najważniejsze kroki