Europejska Agencja Kosmiczna zaprasza do udziału w pierwszej debacie obywatelskiej

"Debata obywatelska na temat przestrzeni kosmicznej dla Europy to wyjątkowa – mająca formę pierwszej instancji – forma konsultacji organizowana w każdym kraju członkowskim Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ponad 1600 obywateli wybranych w taki sposób, aby odzwierciedlali społeczno-demograficzną różnorodność swojego kraju, będzie debatowało na temat przestrzeni kosmicznej podczas całodniowego spotkania. Aby umożliwić zgromadzenie wyników z 22 krajów w jednym zbiorczym europejskim raporcie, wszystkie debaty będą przebiegały według tych samych instrukcji, a ich uczestnicy będą odpowiadali na te same pytania.

Europejska Agencja Kosmiczna organizuje tę debatę ze względu na chęć zapoznania się ze zdaniem opinii publicznej przed opracowaniem kierunku na przyszłość i przygotowaniem strategii działań. Dla Agencji niezwykle ważne jest zaangażowanie większej grupy osób, w szczególności obywateli, w podejmowanie decyzji związanych z wyzwaniami społecznymi, wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej i wpływem na przyszłe pokolenia, wynikającym z innowacji i eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz międzynarodowej współpracy kosmicznej."

Image

Twój udział:

  • Zapewni nową perspektywę i informacje oparte na opinii przedstawicieli społeczeństwa osobom podejmującym decyzje.
  • Pozwoli umożliwić wysokiej jakości, demokratyczne zarządzanie EAK, odzwierciedlające szerszą gamę zmartwień i oczekiwań opinii publicznej oraz ustalić ewentualne kontrowersyjne, nieznane lub niedoceniane problemy.
  • Zintensyfikuje wymianę informacji między opinią publiczną i EAK.
  • Pozwoli lepiej zrozumieć kwestie związane z przestrzenią kosmiczną oraz zbudować zaufanie i pewność w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez EAK.
A przede wszystkim będzie to doskonała, inspirująca zabawa! Uczestnicy będą obradowali w małych grupach, w przyjaznej atmosferze, na fascynujące tematy.

1

Zarejestruj się

Rejestracja zakończy się w dniu 4 września 2016 r. o godzinie 23:00.

2

Dołącz

Debata potrwa jeden dzień.

3

Weź udział w debacie

Wraz z innymi obywatelami znajdziesz się w centrum debaty. Złotą zasadą jest „mówić i słuchać".

4

Utrzymuj kontakt

Otrzymasz informacje na temat globalnych i lokalnych wyników oraz analizę debaty. Kluby, nauczyciele i organizacje pozarządowe zostaną zaproszone do organizowania podobnych debat we własnym zakresie.
Background image

Chciałbyś/-łabyś zorganizować podobną debatę w swojej szkole, klubie, uniwersytecie...

Dokumenty, wykorzystane podczas debaty są dostępne we wszystkich 22 językach państw członkowskich ESA. Zachęcamy do pobrania magazynu, filmów video oraz prezentacji na temat debaty oraz do wykorzystania ich do organizacji własnej debaty, a także jako materiały informacyjne. Dostępny również - przewodnik jak zorganizować własną debatę.

Debata obywatelska: najważniejsze kroki

Background image

Jeśli chcesz zorganizować podobną debatę w swojej szkole, klubie, na uniwersytecie...

Od 10 września wszelkie materiały potrzebne do zorganizowania debaty będą dostępne do pobrania w Internecie. Ponadto istnieje możliwość poinformowania EAK o organizacji takiego wydarzenia.

Odliczanie