FAQ

En medborgardebatt ger varje deltagare möjlighet att uttrycka sin åsikt om ett visst ämne. Deltagarna får information före debatten via e-post för att kunna bilda sig en egen uppfattning om ämnet. Under debatten kommer de att delta i 6 olika diskussioner med andra deltagare och uttrycka sina slutliga åsikter kring varje diskussion via en individuell och anonym omröstning. Diskussioner kommer att underlättas för att se till att alla deltagare känner sig bekväma. Det krävs ingen specifik kunskap för att delta. 
Europeiska rymdorganisationen börjar med denna medborgardebatt i 22 länder i Europa baserat på idén om att under 2016 kommer dessa visioner från medborgarna att berika rymdprogrammen och processerna för beslutsfattande kring dessa program. Europeiska rymdorganisationen kommer att analysera alla medborgares bidrag och använda dem som information och inspiration för att ta fram framtida rymdprogram och stärka sin strategi. Deltagarna kommer att informeras om resultaten av debatten.
Ja, det är du! Det krävs ingen specifik kunskap för att delta. Du kommer att få information på internet före debatten. Och du kommer att diskutera med de andra deltagarna hela dagen. Alla bidrar med sin egen erfarenhet, som ligger närmare eller längre ifrån rymdfrågor, och det är just det som är intressant!
Du kommer att få ett email som bekräftar ditt deltagande. 
Bekräftelsen kommer att skickas till dig senast vecka 36 från följande address: (pernilla@pernillawarberg.se). 
Du kommer att uppmanas att bekräfta din medverkan. Om du är minderårig kommer du att behöva ett godkännande från förälder/målsman (se exempel i de allmänna villkoren för deltagande).
Eftersom antalet deltagare per rum är begränsat prioriterar vi att få en bekräftad grupp som representerar mångfalden i befolkningen. Beroende på antalet ansökningar kan vi därför behöva välja ut deltagare från listan över personer som registrerat sig. Så om du inte blivit utvald ska du inte oroa dig: det har inget att göra med kvaliteten på din ansökan. I det här fallet, och om du har samtyckt till denna möjlighet, informerar vi dig om de olika stadierna i debatten och du kan bestämma dig för att organisera en lokal debatt med det material vi ger dig. 
Ja, dela gärna den här länken med dina kontakter: http://citizensdebate.space. Alla kan delta och du behöver inte någon särskild kunskap om rymden. Vi kan dock välja deltagare beroende på antalet sökande (se föregående svar).
Lunch kommer att tillhandahållas under debatten samt kafferaster. 
Du behöver inte bo i den stad där debatten organiseras, men du måste vara medveten om att du är ansvarig för alla kostnader du kan tänkas ha för att delta i debatten (resor, barnvakt, osv.). Endast lunchen kommer att tillhandahållas deltagarna utan kostnad. Om du inte kan delta kommer du att informeras om resultaten och kan, om du vill, ta initiativ till att organisera en debattkopia lokalt.
När du registrerar dig för att delta kommer du att kunna berätta om dina särskilda behov för organisationsteamet. Vi kommer att göra vårt bästa för att det ska vara bekvämt för dig och vi återkommer till dig vid behov.

Alla intresserade inbjuds att registrera sig på webbsidan: http://citizensdebate.space
Vi vill informera dig om att det kommer att göras ett urval av personer per land för att avspegla landets mångfald. Organisationsteamet kommer att uppnå mångfald i panelen genom att beakta sociodemografiska kriterier såsom ålder, kön, geografiskt område, yrke osv. 
Valet av deltagare kommer att baseras på antalet deltagare som kan vistas på debattanläggningen. 

Obs: Deltagarna måste vara över 16 år. Deltagare från 16 år till myndighetsåldern måste bekräfta förälders godkännande att delta i debatten.

Du får ett e-postmeddelande för att bekräfta att du valts ut. Du kommer att inbjudas att bekräfta ditt deltagande via e-post inom 24 timmar.
Du har anmält dig frivilligt till att delta i medborgardebatten. Genom ditt frivilliga åtagande samtycker du till att delta i en hel dag med diskussioner och att dela dina åsikter om de ämnen som presenteras. Kvaliteten på debatten kräver att deltagare stannar kvar hela dagen. Medborgardebatten om rymdfrågor i Europa innebär ett fullständigt deltagande. Det betyder att varje deltagare ska bidra till diskussionen ända från början av debatten till slutet av den. Det finns inga möjligheter att "hoppa in" i debatten under dagen. Om en deltagare bestämmer sig för att avvika skulle detta minska mångfalden i diskussionerna och rikedomen i debatten. Vi ber dig att se till att du kommer 15 minuter innan debatten öppnar (vi vill välkomna dig ordentligt och se till att du hunnit sätta dig).
Om dina planer har ändrats ber vi dig att informera organisatörerna om din nya situation så snart du vet. På så sätt kan organisatörerna bjuda in en annan deltagare att ersätta dig och undvika en tom stol i rummet.
Vi kan inte tillhandahålla barnvakt eller dagis. 
Den dagslånga debatten är inte lämplig för unga barn, men det är självklart ditt beslut som förälder. Spädbarn är välkomna. Barn står under sina föräldrars ansvar och vård när föräldrarna deltar i debatten.