Europeiska rymdorganisationen bjöd in dig att delta i dess första medborgardebatt

"Medborgardebatten om rymdfrågor i Europa är unik – faktiskt det första samrådet i sitt slag som organiserats i varje medlemsstat som ingår i Europeiska rymdorganisationen (ESA). Över 1 600 medborgare som valts ut för att avspegla landets sociodemografiska mångfald debatterade rymdfrågor under ett heldagsmöte. För att sammanställa de 22 nationella resultatrapporterna till en enda europeisk rapport följde alla länders debatter samma instruktioner och besvara samma frågor.

Europeiska rymdorganisationen organiserade denna debatt, eftersom man avser att ta in nya aktörer för att utveckla sin framtida inriktning och konsolidera sin strategi. Det är centralt för rymdorganisationen att involvera fler aktörer, särskilt medborgare, i val som svarar på utmaningar i samhället, gör rymden till något som är till deras nytta och som påverkar kommande generationer genom rymdinnovation, utforskning och internationellt rymdsamarbete."

Background image

Debatten i Göteborg

Den 10 september 2016 var vi ca 65 svenska invånare som samlades i Göteborg på Universeum med ett gemensamt syfte: att debattera rymdfrågor. I en trevlig miljö och atmosfär diskuterade vi olika frågor för att vaska fram en bild av medborgarnas vision om rymden och hur de ser på dess framtida aktiviteter. En innehållsrik dag som pågick i ytterligare 22 ESA-medlemsländer samtidigt, med exakt samma metod och frågeställningar. Flera kända och namnkunniga personer deltog runt om i de olika länderna. I Göteborg hade vi förmånen att gästas av ett av Sveriges största rymdföretag Ruag Space och deras kommunikationschef Susanne Folkesson som inledningstalade. Deltagarna fick också en specialföreläsning av professor Malcolm Fridlund. Pernilla Warberg var projektledare för debatten i Sverige och moderator för dagen. Den svenska debatten genomfördes i samarbete med Universeum, www.universeum.se

Background image

Resultat

På hemsidan kan du ta del av resultat från de kvantitativa frågorna för Europa och land för land. Du kan också använda filter för att utläsa resultat. Filtreringen innehåller kategorier som omfattar ålder, kön, yrke samt deltagarnas kunskapsnivån om rymden.

Background image

Du vill organisera en "debattkopia" i din skola, din klubb, ditt universitet…

Dokumenten som använts under debatten är tillgängliga på alla de 22 ESA-medlemsländernas språk. Du är välkommen att ladda ner magasinet, videofilmningen och presentationerna från debatten och använda dem för att organisera din egen debatt eller som informationsmaterial. Också tillgängligt: en guide som hjälper dig att organisera din egna debatt.

Medborgardebatt: de viktigaste stegen