Europeiska rymdorganisationen bjöd in dig att delta i dess första medborgardebatt

"Medborgardebatten om rymdfrågor i Europa är unik – faktiskt det första samrådet i sitt slag som organiserats i varje medlemsstat som ingår i Europeiska rymdorganisationen (ESA). Över 1 600 medborgare som valts ut för att avspegla landets sociodemografiska mångfald debatterade rymdfrågor under ett heldagsmöte. För att sammanställa de 22 nationella resultatrapporterna till en enda europeisk rapport följde alla länders debatter samma instruktioner och besvara samma frågor.

Europeiska rymdorganisationen organiserade denna debatt, eftersom man avser att ta in nya aktörer för att utveckla sin framtida inriktning och konsolidera sin strategi. Det är centralt för rymdorganisationen att involvera fler aktörer, särskilt medborgare, i val som svarar på utmaningar i samhället, gör rymden till något som är till deras nytta och som påverkar kommande generationer genom rymdinnovation, utforskning och internationellt rymdsamarbete."

Image

Ditt deltagande kommer att:

  • Ge ett annat perspektiv och unik information till beslutsfattare baserat på medborgarnas visioner ;
  • Göra det möjligt för ESA att ha en högkvalitativ, demokratisk ledning som avspeglar ett vidare fält av frågor och förväntningar från allmänheten, och identifiera möjliga kontroversiella, okända eller underskattade problem ;
  • Öka det ömsesidiga lärandet mellan medborgare och ESA ;
  • Skapa större förståelse för rymdfrågor och bygga upp allmänhetens tillit och förtroende för ESA:s beslut.
Och framför allt kommer det att vara roligt och inspirerande! Du kommer att träffa en liten grupp människor och diskutera spännande ämnen med dem i en vänlig atmosfär.

1

Registrera dig

Registreringen kommer att stänga den 4 september 2016 kl 23.00.

2

Gå med

Det är en upplevelse och ett åtagande som tar hela dagen.

3

Debatt

Du kommer att vara i centrum för debatten, tillsammans med andra medborgare. Den gyllene regeln är att "tala och lyssna.

4

Håll kontakten

Du kommer att få information om globala och nationella resultat och analys av debatten. Klubbar, lärare och icke-statliga organisationer kommer att inbjudas att kopiera debatten.
Background image

Du vill organisera en "debattkopia" i din skola, din klubb, ditt universitet…

Dokumenten som använts under debatten är tillgängliga på alla de 22 ESA-medlemsländernas språk. Du är välkommen att ladda ner magasinet, videofilmningen och presentationerna från debatten och använda dem för att organisera din egen debatt eller som informationsmaterial. Också tillgängligt: en guide som hjälper dig att organisera din egna debatt.

Medborgardebatt: de viktigaste stegen

Background image

Du vill organisera en "debattkopia" på din skola, i din klubb, på ditt universitet ...

Från 10 september kommer allt material för att organisera en debatt att kunna hämtas på internet. Du kommer ha möjlighet att informera ESA om detta evenemang.

Nedräkning